Cursussen
Vereniging Mercator
Home Bestuur Mededelingen Lid worden De Ganzeveer Werkdagen Cursussen Fotogalerie Links Contact
Basiscursus Italic
Deze cursus is samengesteld door onze artistiek leider: Thomas Laudy Hieronder treft u enkele voorbeelden aan ter inzage. Als uw belangstelling is gewekt bestel dan alle 13 modules zoals hieronder beschreven. Modules bestellen: Deze modules zijn verschenen in de vorm van vouwbladen (29,7 x 42 cm). Leden van Mercator kunnen deze modules bestellen voor € 2,00 per stuk. Er zijn 13 modules beschikbaar. Niet-leden betalen € 3,00 middels storting op rekening NL74 INGB 0004 7993 15  t.n.v. Thomas Laudy te Almere onder vermelding van de gewenste modules. Thomas Laudy Bankierbaan 306 1315 MB Almere Tel. 036-5343869 Module 2 Een methode voor het Italicschrift of Humanistische cursief. In de eerste module is de penstand van 45° behandeld. We hebben ook de x-hoogte vastgesteld. Vervolgens hebben wij vanuit 2 basisvormen, resp. de arcade en guirlande, woorden geschreven. In deze module komen afgeleide vormen van de basisvormen aan de orde, bekijken we de hoogte van de stok- en de lengte van de staartletters en in directe samenhang de ruimte tussen de regels. Voordat we de eerste streken op papier zetten letten we op onze juiste houding. We zitten licht voorovergebogen. De afstand tussen de ogen en het papier is ong. 30 cm. Het papier ligt midden voor ons in een hoek van 30°. Met de linkerhand houden we een extra stuk papier vast dat voorkomt dat de schrijvende rechterhand rechtstreeks rust op het schijfpapier. Schrijvers die indooppennen (losse pennen) gebruiken, benutten dit extra stuk papier om overtollige inkt af te strijken om er verzekerd van te zijn dat de pen in de juiste mate een spoor van inkt op het papier geeft. De pen houden we niet krampachtig vast tussen duim & wijsvinger en rust op de middelvinger. U hebt opgemerkt of zult opmerken dat hoe breder de pen (hoe groter de lettervorm; x-hoogte) des te meer u uw pols moet verplaatsen.
Oefen de volgende woorden: na, anna, nat, au, an, aad, daan, naad, agda, naam, manna, land, maand, gamma, mandaat, dam, mand, dag, gaan, maag, mag, manu, duim, guit, muit, magda, dal, lau, lam, agaat, lag, gal, galm, mal, aluin, talm, malt, taal, laat, maagd, talg, naald. De letters b en p komen voort uit de n vorm (Arcadebeweging). Oefen de volgende woorden: pam, bam, pan, ban, map, papa, pa, bap, gaap, aap, baan, happen, naapen, banaan, paapen, nab, pappen, hap, bah, map, paap, mamma, pappa, paal.
x- hoogte = 5 x penbreedte. Stokletters 10 x penbreedte Letter t = 6 x! Letter f = 7 x! Kapitalen 8 x penbreedte Staartletters komen tot 4 x penbreedte onder de x-hoogte De ruimte tussen de regels (interlinie) = 10 x penbreedte.
Kijk analytisch naar het tekstfragment 'In den beginne...' U ziet dat de initiaal 'I' 2 regels bestrijkt en naar rechts begint. Zo wordt de open ruimte ter linkerzijde door de initiaal benut. Als overgang naar het minuskelschrift is het eerste woord na de initiaal I in kapitalen geschreven. Merk eveneens op dat de stokletters in de eerste regel langer en anders van vorm zijn dan tussen de eerste en tweede, en tweede en derde regel. Zo een begin, het naar rechts inspringen van het begin van een tekst kan bij elke nieuwe alinea herhaald worden. De eerste letter in goud, de eerste letters van de volgende alinea's in rode kleur of blauw of afwisselend in rood en blauw.  In module 10 komen stok- en staartletters uitgebreid aan bod. Ziet u dat analytisch kijken ook betekent dat u leert zien hoe een tekst kalligrafisch is opgebouwd; vorm gegeven?
Italic-cursus volgen?
Voor leden van Mercator bestaat er de mogelijkheid tot het volgen van schriftelijk cursussen in Italicschrift of Kalligrafie. Beide cursussen vereisen veel zelfstudie. Hier tegenover staat dat u een zeer degelijke en persoonlijke begeleiding krijgt. Onze artistiek leider Thomas Laudy begeleidt u hierin. Kalligrafie - 20 lessen - € 115,00. Italicschrift - 12 lessen - € 70,00. U kunt het cursusgeld storten op postbankrekening NL04 INGB 0003 7748 97 van 'Penningmeester Mercator te Vlijmen' onder vermelding van uw naam en adres en de vermelding van soort cursus. Voor informatie: Thomas Laudy Bankierbaan 306 1315 MB Almere Tel. 036-5343869 Beginnerscursus  Naast bovenstaande schriftelijke cursus, biedt Mercator een Beginnerscursus aan. Deze wordt geleid door Bep Hamstra en gehouden tijdens de werkdagen in Culemborg. Voor informatie en aanmelden mailt u naar:  secretariaat@verenigingmercator.nl