De Ganzeveer
Vereniging Mercator
Home Bestuur Mededelingen Lid worden De Ganzeveer Werkdagen Cursussen Fotogalerie Links Contact
De Ganzeveer is ons, met de hand geschreven, verenigingsblad dat vier maal per jaar verschijnt. In het midden van het blad treft u een Bulletin aan met werkstukken van leden. Voor € 5,00 kunt u een proefnummer van “De Ganzeveer” aanvragen. Maak dit bedrag over op rekeningnummer NL04INGB0003774897 tnv Penningmeester Mercator Gounodlaan 43 5251 EW Vlijmen onder vermelding van "proefnummer Ganzeveer" met vermelding van uw naam en adres. Na ontvangst van de betaling (kan ongeveer 3 weken duren) zal het blad aan u worden toegezonden. U kunt dit verzoek ook per email aan ons richten en voor een gelijktijdige betaling zorgen: secretariaat@verenigingmercator.nl                                                                                                                              Bulletin In De Ganzeveer treft u ook een bulletin aan. Dit bulletin is een “podium” voor Italicschrijvers en kalligrafen. Hierin zullen werkstukken van onze leden worden gepubliceerd.
De Ganzeveer
   Sophie Campagne                                                                                   Bep Hamstra