• IBAN: NL04 INGB 0003 7748 97
  • Ten name van: Vereniging Mercator
  • Onder vermelding van: Werkdag [met datum van de werkdag]
  • BIC (voor betaling vanuit het buitenland): INGB NL2A