Vereniging Mercator biedt liefhebbers twee basiscursussen aan. Onder leiding van Thomas Laudy kunt u een schriftelijke cursus thuis volgen. Of u komt elke laatste zaterdag van de maand naar onze werkdag in Culemborg. Hier werken we met andere liefhebbers aan diverse schriftsoorten en kunt u een beginnerscursus volgen.

Meer informatie over de cursussen vindt u in het betreffende tabblad. Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Er zijn twee schriftelijke cursussen: Italicschrift en Kalligrafie. Beiden vereisen veel zelfstudie. Hier staat tegenover dat leden van Mercator kunnen kiezen voor een degelijke en persoonlijke begeleiding van onze artistiek leider Thomas Laudy. De cursussen zijn ook door hem samengesteld.

Cursus Italic (kalligrafie of handschriftverbetering)

In deze cursus leert u de basis van het Italicschrift, voorbeelden vindt u op deze pagina.

Het lesmateriaal bestaat uit 13 modules in de vorm van vouwbladen (29,7 x 42 centimeter).

De prijs voor 10 lessen inclusief begeleiding van Thomas Laudy is € 70. Elke keer dat werk ter beoordeling wordt ingestuurd, wordt als 1 les beschouwd. Cursisten sluiten postzegels in voor de retourzending.

U kunt de modules ook zelfstandig doorlopen zonder begeleiding, de kosten zijn € 2 per module. Ook niet-leden kunnen deze modules voor zelfstudie bestellen, voor € 3 per module.

Cursus Kalligrafie

In deze cursus worden verschillende schriftsoorten beoefend. Het lesmateriaal bestaat uit voorbeeldbladen.

De prijs voor 12 lessen inclusief begeleiding van Thomas Laudy is € 115. Elke keer dat werk ter beoordeling wordt ingestuurd, wordt als 1 les beschouwd. Cursisten sluiten postzegels in voor de retourzending.

Deze lessen kunnen in tegenstelling tot de cursus Italic niet zonder begeleiding worden besteld.

Studietempo

Cursisten bepalen hun eigen studietempo.

Betaling

Het cursusgeld kan worden overgemaakt naar

  • IBAN: NL04 INGB 0003 7748 97
  • Ten name van: Vereniging Mercator
  • Onder vermelding van: de gewenste cursus of module(s).

Deze beginnerscursussen vinden plaats tijdens werkdagen in Culemborg.

Wanneer?

Bij voldoende aanmeldingen start er een beginnerscursus Italic in september 2021.

Duur

De cursus bestaat uit 3 lessen (werkdagen) .

Prijs

De cursus kost € 45 voor de 3 lessen.

Betalen

Deelnemers betalen € 45 contant aan de penningmeester aan het begin van de cursus.

Aanmelden

Voor aanmelding van de cursus mailt u naar secretariaat@verenigingmercator.nl.

Het is mogelijk om binnen Mercator een certificaat van bekwaamheid te behalen. Omdat veel leden de beoordelingseisen niet kennen, hebben we dat eens voor u op een rijtje gezet.

Mercator stelt hoge eisen aan kalligrafie. Ons Certificaat Kalligraaf wordt eerst dan uitgereikt wanneer onze beoordelingscommissie fiatteert. Als certificaathouder bent u lid van ons hoog aangeschreven Kalligrafengilde.

Wat zijn de eisen:

  • Een woord van minimaal 5 letters tekenen in Romeinse kapitalen (7 centimeter hoog) en in te vullen met plakkaatverf.
  • Een doorlopende tekst in Italic schrijven over 2 kolommen op A3-formaat.
  • Een werkstuk in Unciaalschrift van tenminste 50 woorden.
  • Een getekende Initiaal in gouacheverf voorzien van penwerkverluchting.
  • Een oorkonde uitgevoerd in twee schriftsoorten waarbij letters in gouacheverf dekkend zijn uitgevoerd.
  • Kandidaten moeten middels een zelf vervaardigde tekst in de vorm van een werkstuk blijk geven van kennis van schriftgeschiedenis, dit in overleg met de artistiek leider.