In de tabbladen hieronder vindt u voorbeelden van modules van de schriftelijke cursus Italicschrift. Meer informatie over bestellen en de kosten vindt u op de vorige pagina Cursussen.

Een methode voor het Italicschrift of Humanistische cursief. In de eerste module is de penstand van 45 graden behandeld. We hebben ook de x-hoogte vastgesteld. Vervolgens hebben wij vanuit 2 basisvormen, respectievelijk de arcade en guirlande, woorden geschreven. In deze module komen afgeleide vormen van de basisvormen aan de orde, bekijken we de hoogte van de stok- en de lengte van de staartletters en in directe samenhang de ruimte tussen de regels.

Voordat we de eerste streken op papier zetten, letten we op onze juiste houding. We zitten licht voorovergebogen. De afstand tussen de ogen en het papier is ongeveer 30 centimeter. Het papier ligt midden voor ons in een hoek van 30 graden. Met de linkerhand houden we een extra stuk papier vast dat voorkomt dat de schrijvende rechterhand rechtstreeks rust op het schijfpapier. Schrijvers die indooppennen (losse pennen) gebruiken, benutten dit extra stuk papier om overtollige inkt af te strijken om er verzekerd van te zijn dat de pen in de juiste mate een spoor van inkt op het papier geeft. De pen houden we niet krampachtig vast tussen duim en wijsvinger en rust op de middelvinger. U hebt opgemerkt of zult opmerken dat hoe breder de pen (hoe groter de lettervorm; x-hoogte) des te meer u uw pols moet verplaatsen.

Cursus Italic Module 2 foto 1

Cursus Italic Module 2 foto 2

Cursus Italic Module 2 foto 3

Oefen de volgende woorden: na, anna, nat, au, an, aad, daan, naad, agda, naam, manna, land, maand, gamma, mandaat, dam, mand, dag, gaan, maag, mag, manu, duim, guit, muit, magda, dal, lau, lam, agaat, lag, gal, galm, mal, aluin, talm, malt, taal, laat, maagd, talg, naald. De letters b en p komen voort uit de n vorm (Arcadebeweging).

Oefen de volgende woorden: pam, bam, pan, ban, map, papa, pa, bap, gaap, aap, baan, happen, naapen, banaan, paapen, nab, pappen, hap, bah, map, paap, mamma, pappa, paal.

Cursus Italic Module 2 foto 4

Cursus Italic Module 2 foto 5

x-hoogte = 5x penbreedte. Stokletters 10x penbreedte Letter t = 6x! Letter f = 7x! Kapitalen 8x penbreedte Staartletters komen tot 4x penbreedte onder de x-hoogte. De ruimte tussen de regels (interlinie) = 10x penbreedte.

Kijk analytisch naar het tekstfragment ‘In den beginne…’ U ziet dat de initiaal ‘I’ 2 regels bestrijkt en naar rechts begint. Zo wordt de open ruimte ter linkerzijde door de initiaal benut. Als overgang naar het minuskelschrift is het eerste woord na de initiaal I in kapitalen geschreven. Merk eveneens op dat de stokletters in de eerste regel langer en anders van vorm zijn dan tussen de eerste en tweede, en tweede en derde regel. Zo een begin, het naar rechts inspringen van het begin van een tekst kan bij elke nieuwe alinea herhaald worden. De eerste letter in goud, de eerste letters van de volgende alinea’s in rode kleur of blauw of afwisselend in rood en blauw.

In module 10 komen stok- en staartletters uitgebreid aan bod. Ziet u dat analytisch kijken ook betekent dat u leert zien hoe een tekst kalligrafisch is opgebouwd; vorm gegeven?

Module 10 foto 1

Een pagina uit module 10

Cursus Italic Module 10 foto 2

Uit het boek Renaissance Capitals van Thomas Laudy