Het lidmaatschap staat open voor een ieder met belangstelling voor kalligrafie en mooi handgeschreven lettervormen.

Wat krijgt u?

  • Het lidmaatschap van een fascinerende kalligrafische vereniging.
  • Vier maal per jaar het handgeschreven verenigingsblad De Ganzeveer.
  • De mogelijkheid om deel te nemen aan 10 werkdagen per jaar voor € 15 per werkdag.

Als u lid wordt ná 1 november dan is het lidmaatschap tot het einde van het kalenderjaar gratis en ontvangt u ook “De Ganzeveer” van het laatste kwartaal.

Aanmelden

U kunt zich als nieuw lid aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen in het tabblad Inschrijven op deze pagina. Let op: uw lidmaatschap voor het lopende jaar wordt pas definitief nadat de contributie is overgemaakt.

Contributie

De contributie bedraagt € 30 per jaar.

Opzeggen

De opzegtermijn bedraagt 3 maanden vóór het verstrijken van het kalenderjaar. Opzeggen kan schriftelijk of per mail via het secretariaat.

Als u lid wil worden van onze vereniging kunt u het onderstaande formulier invullen en verzenden door op de verzendknop te klikken. Uw lidmaatschap wordt pas definitief nadat we de contributie ontvangen hebben.

Contributie overmaken

U kunt de contributie betalen door middel van een bankoverschrijving:

  • Bedrag: € 30
  • IBAN: NL04 INGB 0003 7748 97
  • Ten name van: Vereniging Mercator
  • Onder vermelding van: Lidmaatschap
  • BIC (voor betaling vanuit het buitenland): INGB NL2A

Wilt u na de betaling uw naam en adres doorgeven aan de penningmeester.

Formulier

Telefoonnummer zonder streepje

De Ganzeveer is ons handgeschreven verenigingsblad dat Mercatorleden vier maal per jaar ontvangen.

Bulletin

In De Ganzeveer treft u ook een bulletin aan. Dit bulletin is een “podium” voor Italicschrijvers en kalligrafen. Hierin zullen werkstukken van onze leden worden gepubliceerd.

Proefnummer

U kunt gratis een proefnummer aanvragen via het secretariaat.