Per 1 januari 2020 worden er geen nieuwsberichten meer per mail verzonden en vindt u eventuele belangrijke berichten onder ‘mededelingen’.

De werkdag van 30 mei door Wilbert Wegman (herhaling van het programma van 28 maart) komt te vervallen. Thomas Laudy zal die dag de Humanistische minuskel in kleurrijk perspectief behandelen.