Voor de ledenadministratie van Vereniging Mercator is het nodig om persoonsgegevens te verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit om welke gegevens het gaat en wat uw rechten zijn.

Beveiliging persoonsgegevens

Vereniging Mercator neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via secretaris@verenigingmercator.nl.