Voor de ledenadministratie van Vereniging Mercator is het nodig om persoonsgegevens te verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit om welke gegevens het gaat en wat uw rechten zijn.

De volgende persoonsgegevens worden door de vereniging verzameld en beheerd. Leden geven hiervoor toestemming via het inschrijfformulier:

 • Voorletters, voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Doel

Bovenstaande gegevens voor het lidmaatschap worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling van het lidmaatschap.
 • Verzenden van het verenigingsblad De Ganzeveer.
 • Contact opnemen als dat nodig is en/of om leden te informeren.

Bewaartermijn

Vereniging Mercator bewaart persoonsgegevens van leden niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van bovenstaande doelen. Zodra het lidmaatschap wordt beƫindigd, worden de gegevens na een termijn van een half jaar verwijderd uit de administratie.

Gegevens delen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, behalve als dit vereist is vanwege een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Leden hebben het recht om hun eigen persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Mercator.

Deze verzoeken kunt u doorgeven via secretaris@verenigingmercator.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy, maakt u in deze kopie de volgende onderdelen onleesbaar:

 • Pasfoto
 • De strook met nummers onderaan het paspoort
 • Paspoortnummer
 • Burgerservicenummer

We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, uiterlijk binnen vier weken.

Veel websites plaatsen cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan een website worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Meestal gaat het om functionele cookies die nodig zijn voor een goede werking van de website.

Sommige websites plaatsen ook trackingcookies van derden zoals Facebook of Google, die worden gebruik door Facebook of Google om het internetgebruik van de bezoeker te volgen op verschillende websites. Vereniging Mercator plaatst deze cookies niet.

Wel maken we gebruik van een analytische cookie die geen inbreuk maakt op de privacy, daarom is er geen cookiemelder nodig. Webbezoeken worden geteld met Matomo. Het doel hiervan is om te kijken welke informatie op de website goed gelezen wordt en welke we mogelijk moeten verbeteren. Matomo is gebouwd om de privacy van webbezoekers te respecteren:

 • De data blijven in ons eigen beheer, in tegenstelling tot vergelijkbare diensten zoals Google Analytics.
 • Er worden 3 van de 4 bytes van het IP-adres gemaskeerd.
 • Er wordt een Volg-Me-Niet (DoNotTrack) optie aangeboden waardoor geanonimiseerde bezoeken niet geregistreerd worden. Om deze optie te checken, verschijnt hieronder in blauw een specifieke melding gebaseerd op uw huidige browser-instellingen en de mogelijkheid om aan of af te melden.

Beveiliging persoonsgegevens

Vereniging Mercator neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via secretaris@verenigingmercator.nl.